ინტერნეტ მარკეტინგის სააგენტო

ნამუშევრები

ვებ გვერდი ორგანიზაცია ASB-თვის - Arbeiter Samariter Bund

asb-georgia.org

ოფიციალური ქართული ვებ-გვერდი გერმანული კომპანია ASB-თვის201
4 წლიდან  Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland გეგმავს შექმნას ვებ საიტი, რომელიც წარადგენს ინფორმაციას ორგანიზაციის საქმიანობის, პარტნიორებისა და სერვისების შესახებ.

აღნიშნული გადაწყვეტილება მიღებულია საზოგადოების ჩართულობისა და მოსახლეობის ინფორმირებულობის უზრუნველსაყოფად.

ამიტომ მნიშვნელოვანია ინტერნეტ-პლათფორმა გახდეს უფრო მიმზიდველი, ფუნქციონალური, მომხმარებელზე  ორიენტირებული.


  ტექნიკური დავალება:
   

 • ადვილად მართვადი საიტი - საიტის სანავიგაციო მენიუთი, გვერდების sitemap-ით, საძიებო სისტემით, ვიზუალურად გამართული.  ადვილად წვდომადი კოდითა და შესაძლო მინიმალური დატვირთვით.
 •    
 • მრავალენიანი: ქართული და ინგლისური.
 •    
 • ახალი ამბების არქივის ფუნქცია, ქრონოლოგიურად ნახვის შესაძლებლობა.
 •    
 • ვიდეო და აუდიო ფაილებისა და დოკუმენტების შენახვის შესაძლებლობა. მათი საიტზე გაშვების ან გადმოწერის ფუნქციით.
 •    
 • გამოშვებული ბროშურების სექცია და მათი გადმოწერის შესაძლებლობა, ინფორმაციული მხარდაჭერა და ფილტრაცია; 
 •    
 • მოქნილი საძიებო სისტემის მორგება და ნავიგაცია;
 •    
 • უკუკავშირის სისტემის აწყობა;
 •    
 • სოციალურ ქსელებთან ინტეგრაცია;
 •    
 • საიტზე შემოსული ვიზიტორების აღრიცხვა;
 •    
 • ინფორმაციების არქივიზაცია და დაცულობის უზუნველყოფა
 •    
 • სხვადასხვა ფორმატის ფაილების (ტექსტური ვიდეო, აუდიო, ფოტო) გახსნა, დათვალიერება ჩამოტვირთვა და სხვა.
 •  

   

     მიზნობრივი აუდიტორია:

  Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland მიზნობრივ აუდიტორიას წარმოადგენს სხვადასხვა სქესის, ასაკის ადამიანები, მიუხედავად მათი სოციალური სტატუსისა და რელიგიური მრწამსისა.

  ესენი არიან საქართველოს მოქალაქეები (საზოგადოება), რომლებიც დაინტერესებული იქნება ორგანიზაციის საქმიანობით.


     საიტის ძრავი:

  ვებ საიტი დგება MSG CMS ძრავზე, რომელიც იწერება დამკვეთისათვის ინდივიდუალურად მიზნებიდან გამომდინარე. ძრავის უპირატესობა გამოიხატება იმაში, რომ ის მოქნილია და მორგებულია კონკრეტული ამოცანების გადასაჭრელად. გარდა აღნიშნულისა ასათვისებლად და სამართავად გაცილებით ადვილია, ვიდრე უკვე არსებული ძრავები.

  შემოთავაზებული MSG CMS ძრავის საშუალებით ვებ-ადმინისტრატორს მარტივად შეუძლია ინტერნეტ რესურსზე ინფორმაციის დამატება, კორექტირება, ამოღება, გაუქმება, შენახვა-არქივიზაცია და ა.შ.


  შემოტევებისგან დაცვა:

  მაღალი დონის პროგრამული კოდი ძლიერი დაცულობა შემდეგი ტიპის შეტევებისგან:

  Exploit, Sniffing, Rootkit, XSS,Cross Site Scripting, SQL Injection და სხვა.


  გამოყენებული პროგრამირების ენები:
     

 • DHTML
 •    
 • HTML
 •    
 • CSS
 •    
 • PHP 5
 •    
 • jQuery
 •    
 • XML
 •    
 • MySQL და სხვა პროგრამული ენები, რომელიც უზრუნველყოფს პროექტის  ფუნქციონირებას
 •  

  ინსტალირებული მოდულები:

  MSG News სიახლეების მოდული

  MSG Gallery – მოდული ფოტო და ვიდეო გალერეების შესაქმნელად

  MSG Catalogue – ნებისმიერი სახის კატალოგის შექმნა  ქრონოლოგიურ რეჟმში.

  MSG User System მოდული - დარეგისტრირებულ მომხმარებელთა მრიცხველი, ბოლოს დარეგისტრირებული მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია

  MSG Contact module - საკონტაქტო მოდული

  MSG Social Plugin – რესურსის სოციალურ ქსელებთან ინტეგრაცია (Facebook, Twitter etc.) და სხვა მოდულები

  MSG RSS – RSS-ის ინტეგრაცია რესურსთან (ინფორმაციის გამოწერის დახვეწილი და თანამედროვე სისტემა რეგისტრაციის ფუნქციით)

  www.asb-georgia.org

     Google+