ინტერნეტ მარკეტინგის სააგენტო

ნამუშევრები

Leaf-ის მხარდაჭერა 2012 წელს


მარკეტინგული მიზანი:


2012 წელს ამერიკულ-ქართული სასწავლო ცენტრისთვის მარკეტინგულ მიზანს წარმოადენდა:
  • ცნობადობის ამაღლება მიზნობრივ აუდიტორიაში
  • დადებითი იმიჯის ფორმირება სწორი პოზიციონირებით
  • კეთილგანწყობისა და ნდობის ჩამოყალიბება


მიზნობრივი აუდიტორია:


შევარჩიეთ ორი დიდი აუდიტორია - ახალგაზრდები (პროდუქტის უშუალო მომხმარებლები) და მშობლები (პროდუქტის ირიბი მომხმარებლები)

იდეა:

მიზნობრივ აუდიტორიისთვის საჭირო და მათთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება, პროდუქტების გაცნობა და სამომავლო თანამშრომლობისთვის საძირკველის მომზადება

იდეის რეალიზაცია:

იდეის რეალიზაციისთვის სხვადასხვა არხები შეირჩა, მათ შორის: PR, On-line, PPM. გაწერილი პერიოდულობით განთავსდა სხვადასხვა სარეკლამო სტატიები რეიტინგულ ბეჭდურ თუ ონლაინ გამოცემებში, საგანმანათლებლო ცენტრ Leaf-ს მხარი დავუჭირეთ საგანმანათლებლო გამოფენაში წარმოდგენისათვის. შეიქმნა ორიგინალური დიზაინის ფლაერები, ჩატარდა არასტანდარტული BTL კამპანიები მიზნობრივი აუდიტორიის თავშეყრის ადგილებში, პარალელურად მომზადდა საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ბლოგი, Facebook გვერდის აქტიური მართვასთან და რეკლამირებასთან ერთად მომზადდა თამაში აპლიკაცია.
  • გავრცელდა 40000-მდე საინფორმაციო ფლაერი. 
  • სამ ეტაპად დაიბეჭდა კვირის პალიტრაში - საშუალო ტირაჟი თბილისის მასშტაბით 35-40 ათასი 
  • 3 ეტაპი - ჟურნალი "გზა" - 20-25 ათასი ტირაჟი 
  • 3 ეტაპი ambebi.ge - საშუალო დღიური ვიზიტორი 40 000 
  • 3 ეტაპი Ipn.ge - საშუალო დრიური ვიზიტორი 20-22 000
  • თამაშში ჩაერთო 300-ზე მეტი მონაწილე

შედეგები:

 


Google+