ინტერნეტ მარკეტინგის სააგენტო

ნამუშევრები

ბრიტანეთის საბჭოს მხარდაჭერა Google-ის საძიებო სისტემაში

ბრიტანეთის საბჭოს მხარდაჭერა Google-ის საძიებო სისტემაშიმარკეტინგული მიზნები:


2013 წლის 18 დეკემბრიდან, 2014 წსლის 14 იანვრამდე British Council Georgia-ს ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსების შესახებ მიზნობრივი აუდიტორიის ინფორმირება და მხარდაჭერა Google-ს საძიებო სისტემაში.

მარკეტინგული ინსტრუმენტი:

დასახული მიზნების მისაღწევად და კამპანიის ჩასატარებლად შეირჩა ეფექტური მარკეტინგული ინსტრუმენტი Google AdWords-ს სისტემა.
კამპანიის დაწყებამდე შესრულდა შემდეგი მოსამზადებელი სამუშაოები:
  • British Council Georgia- საიტის მონიტორინგი; 
  • კონკურენციის ფონი საძიებო სისტემაში; 
  • საკვანძო სიტყვების (Keyword) შერჩევა საძიებო სისტემისთვის 
  • ტესტირება და ბიუჯეტირება 
  • ტესტირების შემდგომ შეირჩა შემდეგი 10 საკვანძო სიტყვა (Keyword) 

კამპანიის დაგეგმვა:
შედეგები: 


Google+