ინტერნეტ მარკეტინგის სააგენტო

მომსახურება

პირდაპირი მარკეტინგი


პირდაპირი მარკეტინგი (DM) სამიზნე აუდიტორიასთან უშუალო კონტაქტის ყველაზე ეფექტიანი საშუალებაა. DM ერთერთი ყველაზე იაფი საკომუნიკაციო არხია თუმცა მას ფართო გამოყენება გააჩნია, როგორც მცირე ასევე საშუალო და დიდ კომპანიებში, რადგან ეს ის ინსტრუმენტია რომლის მეშვეობითაც ინფორმაციას ვაწვდით სწორედ იმ ადამიანს ვინც ჩვენი პოტენციური მომხმარებელია, სწორედ მაშინ როცა ყველაზე სასურველი მომენტია, იმ ფორმით რაც ყველაზე მიმზიდველია.


ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პირდაპირი მარკეტინგის ძირითადი საშუალებებია:Google+