ინტერნეტ მარკეტინგის სააგენტო

მომსახურება

კონტექსტური რეკლამა

რა არის კონტექსტური რეკლამა და როგორ მუშაობს? 

კონტექსტური რეკლამა, რომელსაც სხვანაირად შეგვიძლია „რეკლამა მოთხოვნით“ ვუწოდოთ,  ინტერნეტ რეკლამის ეფექტური სახეობაა. სარეკლამო მესიჯი მიეწოდება მათ, ვინც რეალურად დაინტერესებულია კონკრეტული პროდუქტით. მუშაობის პრინციპი ლოგიკური და მარტივია. მომხმარებელი, რომელიც საძიებო სისტემის ან თემატური საიტების გამოყენებით ცდილობს ინფორმაციის მოპოვებას, შედეგებთან ერთად, თემატიკის შესაბამისი სარეკლამო მესიჯი ჩნდება. 

ჩვენ გთავაზობთ 


კონტექსტური რეკლამა, საბანერო რეკლამასთან ერთად განიხილება ინტერნეტ მარკეტინგის მეთოდოლოგიად. რომელიც  გამოიყენება ინტერნეტ-გვერდების (საიტები), ბლოგების ან სხვა რესურსების მხარდასაჭერად და პლათფორმებზე პოტენციური მომხმარებლების მოსაზიდად. ამიტომ მის ტექნიკურად სწორ გამართვას დიდ ყურადღებას ვაქცევთ.  კონტექსტური რეკკლამის შექმნისას MSG Marketing-ში ვითვალისწინებთ შემდეგს: პროდუქტის სახეობას,  მის დახასიათებას, ფასს, კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაციას და გეოგრაფიულ მდებარეობას.  სარეკლამო კამპანიის დაწყება შესაძლებელია ერთ დღეში!
 
უპირატესობები

  • მიზნობრივ აუდიტორიაზე 100%-იანი გასვლა; 
  • რეკლამის კონკრეტული რეგიონისთვის მიწოდება;
  • კონტექსტური რეკლამა არ აღიზიანებს მნახველს;
  • რეკლამას გააჩნია მაღალი ეფექტურობა;
  • საშულაებას იძლევა მოვახდნოთ შედეგების პროგნოზირება;
  • კონტექსტური რეკლამა იძლევა სწრაფი უკუკავშირების მიღება;
  • ანგარიშსწორება წარმოებს ბმულზე გადასვლების (კლიკები) მიხედვით                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Google+